top of page
IMG_0020_edited.jpg

L44-R Plus NItro X PF Spillway

           3/4 Sim 1/4 Angus

       Homo Polled Homo Black

IMG_0125_edited.jpg

  L71- PF Outfit X SDS Graduate

             3/8 Sim 5/8 Angus

         Homo Polled Homo Black

IMG_0070_edited.jpg

L91-MRL BattleCry X Hooks Beacon

                           Purebred

             Homo Polled Homo Black

IMG_0079_edited.jpg

L10-JC King of the Road X R Plus Nitro

                       Purebred

            Homo Polled Homo Black

IMG_0094_edited.jpg

L13-JC King of the Road X WS Proclamation

                           Purebred

                           Homo Black

IMG_0171_edited.jpg

L80-R Plus Cobra X KR Miss Rachel

                         Purebred

IMG_0162_edited.jpg

L103- MRL BattleCry X SDS Graduate 

                     3/4 Sim 1/4 Angus

                           Homo Black

IMG_0396_edited.jpg

      L73- MRL BattleCry X MRL Max

                          Purebred

IMG_0236_edited.jpg

       L138-MRL Max X SDS Graduate 

                          Purebred

                        Homo Black

bottom of page